دوشنبه، 5 آبان 1399
دستورالعمل بروز رسانی تارنما
 
تارنمای گنبد جهانی سلطانيه یک درگاه اطلاع رسانی در زمینه ارائه خدمات وزارتخانه بر حسب شرح وظایف واحدهای مختلف است و با توجه به ضرورت بروز بودن کلیه اطلاعات می بایست در بازه های زمانی مورد نیاز بهنگام گردد. در این راستا سامانه پیام رسان داخل گنبد جهانی سلطانيه به منظور ارسال به موقع اطلاعات به واحد فناوری اطلاعات جهت بارگذاری در تارنما، راه اندازی شده و رابطین محترم معاونتها و مدیریتها به صورت روزانه نسبت به بازدید تارنما اقدام نموده و در صورت لزوم، اطلاعات مورد نظر خود را جهت بارگذاری به واحد فناوری اطلاعات ارسال می نمایند.
 
مهمترین مواردی که در این سایت بروز می گردند عبارتند از :
۱- اخبار و رویدادها
۲- اطلاعیه ها، بخشنامه ها، قوانین و مقررات، دستورالعملها
۳- گزارشات و نشریات
۴- میز خدمت الکترونیکی، لینک سامانه ها و اطلاع رسانی ارائه خدمت
۵- اطلاع رسانی خدمات و فرایندها (شناسنامه خدمات)
۶- صفحات داخلی مربوط به معاونتها و واحدهای ستادی
۷- مطالب مربوط به مناسبتهای ملی و مذهبی و رویدادهای گردشگری
8- اطلاعات تماس گنبد جهانی سلطانيه(شماره تلفن، دورنگار، ارتباط با مدیر کل، معاونین و مدیران)
9- موارد کلی مرتبط با تارنما