شنبه، 15 آذر 1399
بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات تارنمای گنبد جهانی سلطانيه را به اطلاع می رساند:
 
١- فرم های الکترونیکی ارتباطی در صفحه اصلی تارنما موجود بوده و می توانید با مراجعه به این قسمت، فرمهای مذکور را ارسال فرمایید. بدیهی است پس از بررسی توسط مراجع مذکور، پاسخ به آدرس شما ارسال خواهد شد.
 
2- تارنمای گنبد جهانی سلطانيه به صورت تمام وقت در دسترس بوده و در صورت بروز هر گونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی می گردد.

3- اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرمهای الکترونیکی، در اختیار عموم قرار نمی گیرد.

 

4- جهت سهولت در دانلود اطلاعات از روی سایت لطفا نرم افزار دانلود منیجر بر روی سیستم خود نصب نمایید.
 
تمامی تغییرات و بروز رسانی های تارنمای گنبد جهانی سلطانيه بدون خارج شدن تارنما از دسترس خواهد بود ولی در صورت نیاز این کار در پایان روزهای جمعه انجام خواهد شد.