شنبه، 14 تیر 1399

(آرشیو ماه تیر 1398)

روستای تاریخی ابیانه مهمترین اولویت استان اصفهان است

مديركل ميراث فرهنگي زنجان

روستای تاریخی ابیانه مهمترین اولویت استان اصفهان است

رئیس اداره میراث فرهنگی استان اصفهان پس ازبازدید از روستای تاریخی ابیانه اعلام کرد که روستای تاریخی ابیانه و پرونده ثبت جهانی آن باید در اولویت فعالیت های اداره میراث فرهنگی اصفهان و پایگاه تاریخی ابیانه قرار گیرد. به گزارش روابط ...